Φυλλάδια Α3

176.08793.60

Φυλλάδια Α3 με μεγάλο χώρο εκτύπωσης για να μπορέσετε να προωθήσετε τα προϊόντα και τις προσφορές της επιχείρησής σας .

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορείτε να επιλέξετε πόσες τσακίσεις  θα έχει το έντυπο σας για να μπορέσετε να οργανώσετε τις κατηγορίες των προϊόντων η των υπηρεσιών σας.